Yamaha%20XJ6-me.jpg

Kak­si­pyö­räis­ten huol­to­lii­ke Sii­lin­jär­vel­lä

Ota yh­teyt­tä

Pal­ve­lut:

Teh­tä­vät huol­to­työt mm:

- moot­to­riöl­jyn ja suo­dat­ti­men vaih­to­työt

- pe­räöl­jyn vaih­to­työt

- ket­ju­jen ja rat­tai­den vaih­to­työt

- sy­tys­tulp­pien vaih­to­työt

- ren­gas­työt

- jar­ru­pa­lo­jen ja jar­ru­nes­tei­den vaih­to­työt

- oh­jaus­laa­ke­rei­den vaih­to­työt

- etuis­kun­vai­men­ti­mien huol­to­työt

- pyö­rän­laa­ke­rien vaih­to­työt

Si­jais­pyö­rä huol­lon ajak­si:

Saat si­jais­pyö­rän huol­lon ajak­si. En­sim­mäi­set 100km si­säl­tyy hin­taan seu­raa­vat 1€/km. Muis­ta var­mis­taa si­jai­pyö­rän saa­ta­vuus huol­lon va­rauk­sen yh­tey­des­sä.

Os­ta­mas­sa moot­to­ri­pyö­rää:

Teem­me moot­to­ri­pyö­rien kun­to­tar­kas­tuk­set. Tuo pyö­rä koea­jol­la kun­to­tar­kas­tuk­seen niin saat ar­vion pyö­rän kun­nos­ta.


Hin­nas­to:

Tun­ti­ve­loi­tus 60€/h

(sis. alv 24%)Ota yh­teyt­tä!

Ju­hanmp­huol­to@gmail.com

050-3515041

Sul­ka­van­niit­ty, Sii­lin­jär­vi.